geld en massa

Onderstaand citaat uit Massa en Macht van Canetti past prima bij de turbulentie van het moment.

Een inflatie is een massa-gebeurtenis in de meest ware en enge zin van het woord. De verwarrende invloed die ze op de bevolking van hele landen uitoefent is geenszins tot het moment van de inflatie zelf beperkt. Men kan zeggen dat er in onze moderne beschavingen behalve oorlogen en revoluties niets is dat men in zijn draagwijdte met inflaties zou kunnen vergelijken. De ontwrichtingen die ze teweegbrengen zijn van zo diepgaande aard dat men er de voorkeur aan geeft ze te verzwijgen en te vergeten. Misschien schrikt men er ook voor terug om aan het geld, waarvan de waarde toch door de mens kunstmatig wordt vastgesteld, massa-vormende invloeden toe te schrijven dei ver uitgaan boven zijn eigenlijke bestemming en waaromheen iets ongerijmds en oneindig beschamends zweeft.

Uit Massa en Macht van Elias Canetti, Nederlandse vertaling 1995, Athenaeum-Polak & Van Gennep, pag. 204-205
blog comments powered by Disqus

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en altijd anoniem.