Herman Gorter's Een roode roos is in mijn hand

Een roode roos is in mijn hand
zie hoe puur
elk blad brandt,
nu is vol vuur
elk mijner oogen, mijn hoofd verbrandt.

O dof karmijn
bevroren wijn
uitslaand plots in roode vlammen
en vuurrood bloed
fonteinen gloed,
gebroken uit de hartedammen.

Ik kan staren en al uw licht vergaren,
ik kan liggen neder, 'n geblazen veder,
hijgend, hijgend om u,
ik kan mij wasschen diep in plassen,
ik kan hoog opdrinken uw hoog uitblinken
uw vlammen luw.

Een roode roos staat voor mijn slaap
zie hoe somber,
bloed in mijn slaap,
een droom als amber,
in roode zeedroom, ik blanker kaap.

O droevig klotsen
en somberder botsen
rondom mijn droomenden voet -
o bloemfontein van rouw,
roerlooze droom van vrouw,
witschitter en somber als roet.

Ik kan droomen van 't bij u komen
ik kan weenen, bij u verschenen,
gij zijt zoo rood in mijn ziel -
gij zijt mijn gloênde, mijn eeuwig woênde
vulkaan waarin ik viel.

Dood, o dood,
sombere, somber geronnen rood,
kom, o kom.

Herman Gorter, 1890
blog comments powered by Disqus

Burns' My love is like a red red rose

My love is like a red red rose
That’s newly sprung in June:
My love is like a melodie
That’s sweetly play’d in tune.

So fair art thou, my bonnie lass,
So deep in love am I:
And I will love thee still, my dear,
Till a’ the seas gang dry.

Till a’ the seas gang dry, my dear,
And the rocks melt wi’ the sun:
And I will love thee still, my dear,
While the sands o’ life shall run.

And fare thee weel, my only love.
Ande fare thee weel awhile!
And I will come again, my love,
Tho’ it were ten thousend mile.
blog comments powered by Disqus

de roos van Angelus Silezius

‘Die Ros’ ist ohn’ Warum, sie blühet weil sie blühet,
Sie achtet nicht ihrer selbts, fragt nicht ob man sie sieht.’
blog comments powered by Disqus

Nieuwjaarswens

Mijn rozen

Ja! Mijn geluk - maakt graag gelukkig -,
geluk maakt altijd graag gelukkig!
Wil je soms mijn rozen plukken?
Dan moet je bukken, je moet kruipen
Tussen rotsen, tussen doornstruiken,
En een doekje voor het bloed gebruiken!
Want mijn geluk - dat is zeer nukkig!
Want mijn geluk, het houdt van listen! -
Wil je soms mijn rozen plukken?
(door: Friedrich Nietzsche)

Wij wensen u een prikkelend nieuw jaar.

Zie de kaart: Pasted Graphic
blog comments powered by Disqus

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en altijd anoniem.