Aristeia Omdat de werkelijkheid te denken geeft

Omdat de werkelijkheid te denken geeft!

Wanneer ik zo bedenk wat ik op deze webpagina zou moeten schrijven dan is de eerste vraag die ik mij opkomt “waarom filosofie?”. Dit is niet de eerste keer dat ik op zoek ga naar een antwoord op die vraag. En keer op keer moet ik toch weer bedenken dat ik het eigenlijk niet weet. Graag zou ik dan ook de volgende vraag willen voorleggen: Waarom niet? Filosofie biedt de mogelijkheid om zorgvuldig na te denken, de wereld te beschouwen, op afstand te begrijpen wat aangrijpt en zoekt systematisch en continu naar het antwoord op de vraag ‘wat denk / vind ik zelf’. En dan blijkt al gauw dat de werkelijkheid te denken geeft.
Heel wat vragen in de wereld zijn gesteld en beantwoord in filosofen, en dit antwoord ligt zomaar voor het oprapen. Deze antwoorden zetten weer aan het denken omdat ook de filosofen het niet altijd met elkaar eens zijn. Er zijn heel wat perspectieven mogelijk op dezelfde gebeurtenis en dus heel wat antwoorden op dezelfde vraag.

Ethiek en Integriteit

We verwachten steeds meer van mens en organisatie dat ze zich kunnen verantwoorden, en dit geldt dan ook voor hun ethisch handelen. Wonderlijk genoeg blijkt in de dagelijkse praktijk dat we ethische activiteiten niet tot nauwelijks procesmatig te beheersen zijn omdat de kern van integer handelen een menselijk besluit behelst. In dit besluit wordt de situatie door een individu moreel gewogen, en dit kan sterk persoonlijk gekleurd zijn. Dit wil echter niet zeggen dat we alleen maar kunnen toekijken. Het is mogelijk om het denken van mensen de ruimte te geven om zelf integer te handelen en ethische besluiten te nemen, zonder dat de organisatie met lede ogen toekijkt of zich aan het eind hoeft af te vragen 'hoe was dat nu mogelijk'.
Waarom leven we bij de ethica als in de ru´ne van een stad, waarin het eene geslacht zich hier, het andere zich daar armoedig huisvest?
Prof. A. Schweitzer (1928)

Over de Roos


De roos heeft als symbool een rijke historie, wellicht wel zo rijk dat ze iedere waarde verloren is. De roos heeft voor ons de betekenis van schoonheid, iets wat filosofie zeker biedt. Ze staat ook voor stilzwijgen: iets wat onder de roos gesteld is - sub-rosa - dat wordt niet buiten door verteld en - hoe moeilijk dit ook soms is - dit streven we na. Daarbij heeft een roos doorns, om tot schoonheid te komen moeten de doorns weerstaan worden. Ook filosofie en zijn vragen prikken, ze zijn niet altijd gemakkelijk. Ze zijn soms moeilijk te beantwoorden omdat we er nooit eerder over hebben nagedacht en soms confronterend voor ons zelf.
In het
blog van Jacomijn kun je verschillende gedichten vinden over de roos (in de maanden maart en januari van 2011).
Wie barrevoets gaat, gaat niet over Rozen
Stanislaw Jerzy Lec

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en altijd anoniem.