Denken kun je leren! Samen met anderen denken geeft nieuwe inzichten. Verschillende filosofen bieden verschillende perspectieven op mens en samenleving. Door je erin te verdiepen kun je kritisch leren denken en de nuances in de wereld opzoeken. Door het samen met anderen te doen verruim je je blik.
Leren filosoferen met een dosis actualiteit waarbij oude en nieuwe denkers jouw denken een boost geven, daar staat Aristeia voor.
In het klassiek oud Grieks betekent Aristeia: openheid van geest, het beste willen bereiken en daadkracht! Dit alles is terug te vinden in cursussen en programma's.

Kritisch denken kun je leren

Stacks Image 22
Alleen als we slapen zijn de dingen identiek, zodra de haan kraait ontploffen ze weer.
Cornelis Verhoeven

Cursusaanbod

Stacks Image 59
Via verschillende cursussen kun je gericht aan de gang met filosofie en filosoferen. In januari starten weer allerlei cursussen: we gaan naar het politieke kijken aan de hand van het denken van Machiavelli, we verdiepen ons in de laatste vier eeuwen van de filosofie, de kunst en de cultuur aan de hand van Ger Groot's Geest uit de fles en we denken na over gastvrijheid.
Echte en vruchtbare kritiek rust op het toetsen van meningen aan de zaak zelf
Max Scheler (1912)
Filos - filosoferen voor alledag - is elke tweede maandag van de maand. Aan de hand van een thema, een boek of een artikel bespreken we de verschillende perspectieven zodat ons eigen denken wordt verruimd en we inzicht krijgen in het denken van de ander.

Filos zet aan het denken

Stacks Image 67
Hij die niet twijfelt leert niet
D.V. Coornhert (1585)

Denken om te handelen

Stacks Image 61
Een online cursus over ethiek! Praktisch en elke dag bruikbaar. De belangrijkste ethische modellen zijn vertaald in een online cursus met je uitgebreide uitleg krijgt over het denkraam en hoe je dat zelf kunt gebruiken. Denken om te handelen aan de hand van de deugenethiek van Aristoteles, de deontologie van Kant, het utilitarisme van Bentham, Mill, Singer en Unger, de rechtvaardigheid van Rawls en de het handelen zoals Arendt dat beschrijft.

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en altijd anoniem.