Algemene informatie


Op 1 april 1998 is Aristeia opgericht Jacomijn Hendrickx. Na een studie in de lichamelijke opvoeding en wijsgerige pedagogiek heeft ze haar eerste werkervaring opgedaan bij Interpolis. De zoektocht naar een passende baan resulteerde in zelfstandig ondernemerschap. Passend bij haar pedagogische achtergrond werd de naam een oud Grieks opvoedingsideaal. Aristeia staat voor Openheid van geest, Daadkracht, en De beste willen zijn. Het woord Aristocratie en Aristocraat is er van afgeleid. Het gaat dus om de wens om je te onderscheiden van anderen (de beste willen zijn) en dat daarbij openheid van geest en daadkracht noodzakelijk is. De laatste jaren ontvouwd dit zich vooral in het streven om een beter mens te zijn/worden. Waarbij het natuurlijk lastig is om precies te duiden wat beter is. Dit alles komt in onze eigen activiteiten tot uitdrukking, maar wordt dit ook voor de relaties nagestreefd.
Stacks Image 102
In eerste instantie richtten de activiteiten zich vooral op reorganisaties en afstemming van de interne en externe organisatie, deze werkzaamheden lagen direct in het verlengde van de toenmalige werkervaring. Later is hier coaching aan toegevoegd.

In 2003 is Corporate Philosophers ontstaan. Een programma waarin organisatie en filosofie samen komen. Het spreken via een filosoof gaf meer spreekrecht dan het spreken van of via welke ander dan ook. Het introduceren van verschillende filosofische perspectieven zorgde ervoor dat mensen hun eigen denken ter discussie stelden en dat ze bereid waren om een ander perspectief op hun problematiek los te laten (openheid van geest). Deze bijzondere ervaring binnen coaching en veranderingsprocessen vroeg om uitwerking. Zo ontstond Corporate Philosophers.

Het idee achter Corporate Philosophers (verschillende filosofische perspectieven op hetzelfde thema) heeft inmiddels zijn eigen weg gevonden en kan op velerlei wijze worden ingezet. Nog steeds bouwen we aan nieuwe thema's en een uitbreiding van het "filosofen kader”. Enerzijds komt de uitbreiding voort uit specifieke vraagstukken in opdrachten anderzijds kiezen wij zelf voor nieuwe filosofen of thema's die een verrijking zijn voor het programma. Een vaste pilotgroep heeft het genoegen om als eerste vrij te denken.

In mijn denken en werken staan drie pijlers centraal: macht, ethiek en inleidingen. Macht vooral voor de zakelijke markt, de inleidingen vooral voor de particuliere markt. Ethiek is voor beiden interessant, de kleuring is echter verschillend. Sinds kort houd ik mij ook bezig met een bijzonder gewaagd thema: de mens en het goede leven. Gewaagd? Jazeker! Hoe kan ik weten wat een goed leven is, het is al lastig voor mijzelf, laat staan voor een ander.

Over macht en ethiek

In de afgelopen jaren heeft Jacomijn Hendrickx heel wat teksten geschreven en programma’s georganiseerd rondom macht. In de loop van de tijd is er steeds meer aandacht gekomen voor ethiek en morele vraagstukken.

Andere activiteiten

Jacomijn Hendrickx verzorgt Filos, het filosofisch cafe van ’s-Hertogenbosch, is zilversmid en is gedragsdeskundige op het gebied gedrag en welzijn van honden, katten, konijnen en knaagdieren. Omdat ze met allerlei websites inmiddels de nodige praktische ervaring heeft opgedaan zet ze deze kennis ook nog in voor de VVAO afdeling ’s-Hertogenbosch-Tilburg.

Bedrijfsinformatie

Aristeia
Inschrijving KvK: 18051760
BTW-nummer: 157994181B01

websites:
jacomijn.org
www.aristeia.nl
het filosofisch café van ’s-Hertogenbosch: www.filos.nu
de kleine Franciscus: www.dierengedragadvies.nl
Aristeia op boekwinkeltjes.nl

Algemene voorwaarden

Hier kunt u onze algemene voorwaarden vinden. Uiteraard sturen we, indien u dit aan ons vraagt, een exemplaar met de post naar u toe.

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en altijd anoniem.