Cursussen

In de bibliotheek van ons woonhuis (Hooipolder 18 in 's-Hertogenbosch) vinden filosofische activiteiten plaats. Er is meer dan genoeg ruimte voor zo'n 12 mensen. Ook geef ik online cursussen, zowel klassikaal als on-demand. Ik verzorg ook cursussen in de Angelaschool in Boxtel. Alle bijeenkomsten vinden plaats in 's-Hertogenbosch, tenzij anders vermeld.
Als je je wilt aanmelden, klik dan op de link die bij iedere cursus te vinden is, dan kom je vanzelf bij het aanmeldformulier uit. Als je meer informatie wilt dan kun je ook het formulier onder aan de pagina invullen.
Filosoferen? Een heerlijke methode om je denken soepel te houden! Vooral als je het sámen doet met anderen die -ook- begrepen hebben dat 'waarheid' veel aspecten heeft. De cursussen vond ik bijzonder stimulerend. Heldere leeswijzers maakten pittige stof toegankelijk. De docente verstaat de kunst om een veilig klimaat te scheppen. Zo konden wij in alle vrijheid ook uiteenlopende meningen delen. Ik schrijf graag weer in!
Toos Verdonk (deelnemer verschillende cursussen)

De geest uit de fles

hoe de moderne mens werd wie hij is

Aan die hand van het boek van G. Groot - De geest uit de fles - duiken we in de laatste vier eeuwen van de filosofie, de kunst en de cultuur en leren we hoe we geworden zijn wie we zijn en waarom we staan waar we staan. We gaan de huidige tijd onderzoeken aan de hand van verschillende thema’s, zoals onzekerheid, chaos, vrijheid, individualism en macht en zullen leren hoe deze thema’s op allerlei gebieden tot uitdrukking komen.
11 lessen op maandag (groep 1: 10.00 - 12.00 uur; groep 2: 13.30 - 15.30 uur)
€ 185,= (exclusief het boek van Ger Groot)
16 januari,
23 januari,
30 januari,
6 februari,
13 februari,
20 februari (niet: carnaval)
27 februari
6 maart
13 maart
20 maart
27 maart
3 april


Stacks Image 104
De cursus wordt georganiseerd door de VU Den Bosch. Aanmelden kan via de site van VU Den Bosch.

Machiavelli's lef

Machiavelli in onze tijd

We onderzoeken het denken van Machiavelli voornamelijk aan de hand van Tinneke Beeckman's Machiavelli’s lef.
Hoewel menigeen geen positieve associaties heeft met het woord ‘machiavellist’, is het toch zeer interessant om het denken van Machiavelli te onderzoeken. Zijn denken is nog steeds relevant. Machiavelli geeft een interessante bril om naar onze huidige politiek te kijken. Tinneke Beeckman heeft het denken op een boeiende manier vertaalt naar onze tijd en we zullen ook wat originele passages uit Machiavelli’s Il Principe (de Prins) en Discorsi bestuderen.
11 lessen op woensdagacohtend
Tijde: 10.00-12.00 uur
Locatie: VU Den Bosch - Huis73
€ 185,=
18 januari
25 januari
1 februari
8 februari
15 februari
22 februari (niet: na carnaval)
1 maart
8 maart
15 maart
22 maart
29 maart
5 april


Stacks Image 125
De cursus op woensdagochtend wordt georganiseerd door de VU Den Bosch. Aanmelden kan via de site van VU Den Bosch.
Het boek bestaat uit vijf delen waarin een belangrijke pijler van het denken van Machiavelli centraal staat. In iedere les bespreken we één thema.

6 lessen op woensdagavond
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Boxtel - Angelaschool
€ 115,=
18 januari
1 februari
15 februari
8 maart
22 maart
5 april


Stacks Image 147
De cursus in de ochtend wordt georganiseerd door de VU Den Bosch. Aanmelden kan via de site van VU Den Bosch.
De cursus op woensdagavond organiseer ik zelf, aanmelden kan via deze link.

Werkgroep Filosofie

Vrijdagmiddag (15.30-17.30 uur)
27 januari
10 februari
24 februari
10 maart
24 maart
21 april
Stacks Image 139
De cursus wordt georganiseerd door de VU Den Bosch. Aanmelden kan via de site van VU Den Bosch.

Hannah Arendt - Het waagstuk van de politiek en andere teksten

Aan de hand van verschillende teksten van Arendt leren we haar ideeën over de mens en de politiek kennen. Hiervoor gebruiken we het boek Het waagstuk van de politiek (uitgeverij Klement) wat zal worden aangevuld met de tekst Arbeiden, werken en handelen, naar een lezing, gehouden in november 1964, de tekst Filosofie en politiek, naar een lezing uit 1954 en een tekst over macht en geweld. Om deel te nemen aan deze cursus is het nodig om zelf het boek Het waagstuk van de politiek aan te schaffen, de overige artikelen worden als reader beschikbaar gesteld (kosten € 10,=).
Een cursus over politiek, democratie en samenleven, met uitgangspunten die eenieder die leeft in een democratische samenleving om z’n minst ter overweging zou moeten nemen.
7 bijeenkomsten - vrijdag ochtend van 10.00-12.00 uur
Prijs: € 52,50 (exclusief € 7,50 voor de artikelen; het boek: het waagstuk van de politiek moet ook zelf worden aangeschaft)
vrijdag 30 september
vrijdag 21 oktober
vrijdag 18 november
vrijdag 16 december
vrijdag 20 januari
vrijdag 17 februari
Vrijdag 17 maart

Deze cursus vindt plaats bij Hevo Rosmalen en staat louter open voor leden van Hevo Rosmalen.
Aanmelden
Stacks Image 84

Hevo - Filosofische gesprekken - Gastvrijheid


Aan de hand van vijf artikelen gaan we samen nadenken over gastvrijheid. Is gastvrijheid een kernwaarde? Wat is de schaduwkant van gastvrijheid? Creëert het veiligheid of is dat slechts schijn? Levinas concludeert dat gastvrijheid het fundament vormt van elke ethiek, omdat het wezenlijk menselijk is. Ook denken we na over kolonialisme. postkolonialisme en vluchtelingen, want ook dat kan teruggebracht worden op denken over gastvrijheid. En laten we wel wezen: je geborgen weten is fijn, maar het mag geen wurggreep worden, toch?
We gebruiken hiervoor artikelen uit Wijsgerig Perspectief nr. 4. 2020. Deze artikelen worden digitaal verspreid, zodat je ze tijdig hebt. Lees alvast het ten geleide.

Prijs € 25,= te betalen voor/tijdens de eerste bijeenkomst
5 bijeenkomsten op donderdagochtend 10.00 - 12.00 uur
donderdag 2 februari 2023
donderdag 16 februari 2023
donderdag 2 maart 2023
donderdag 16 maart 2023
donderdag 30 maart 2023

Als je dit aanspreekt, dan kun je aansluiten.

Deze activiteit vindt plaats bij Hevo Rosmalen en staat louter open voor leden van Hevo Rosmalen.
Aanmelden via deze site: aanmelden
Wil je eerst meer informatie, vul dan het onderstaande formulier in.

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en altijd anoniem.