Best Practice

Voor diegenen die dachten dat ze met Best Practice moderne activiteiten aan de dag leggen moet het onderstaande toch wel als een teleurstelling voorkomen.

Spinoza beschrijft in zijn "vertoog over de verbetering van het verstand en de weg waarlangs dit het best tot kennis van ware dingen kan worden gebracht" het principe van Best Practice. Door het in kaart brengen van alle gangbare methoden en deze te analyseren kan daarna de beste gekozen worden.

Volledigheidshalve komt hij dan ook met een analysemethode:
1. we moeten weten wat de kern van de taak / activiteit is de we wensen te vervolmaken.
2. vervolgens moet in kaart gebracht worden wat het onderscheid, de verschillen, overeenkomsten en tegenstrijdigheden van de verschillende methoden zijn, in het licht van de kern van de taak.
3. daarbij moet duidelijk en inzichtelijk zijn wat we kunnen beïnvloeden en wat niet.
4. zodat we uiteindelijk kunnen bepalen wat en welke methode tot de mogelijkheden behoort en welke niet.

Uiteraard moet alles vooral aan de rede getoetst worden en minder aan de ervaring. Onze ervaring kan ons namelijk verleiden en de rede is zuiver.
blog comments powered by Disqus

Beweging in een lege ruimte

Spinoza werkt in zijn "Beginselen van de wijsbegeerte in meetkundige trant uiteengezet" de idee van Descartes uit. Het is een zuiver logisch - meetkundig betoog. Beginnend met definities en axioma's om vervolgens de stellingen te onderbouwen op basis van deze definities en axioma's.
determinisme in beeld

Beweging is een van de zaken die Spinoza uitlegt. Iets is in beweging of in rust. En wanneer iets in de beweging is dan neemt dit de plaats van iets anders in, wat dan ook weer moet bewegen en uiteindelijk beweegt dit dan in een gesloten keten. Als A beweegt naar B, dan moet alles gaan bewegen totdat J op de plek van A staat.

Een dergelijke keten veronderstelt een lege ruimte die eromheen ligt en die niet mee beweegt. Wanneer je de chaos theorie in beschouwing neemt dan is de ruimte rondom de keten helemaal niet leeg en gaat dus alles mee bewegen wat zich rondom die keten bevindt. Alles beweegt en de keten verdwijnt.

Maar hoe kijken we nu naar veranderingen die we zelf in gang zetten -als dat al kan-? Als we uitgaan van de aanwezigheid van een lege ruimte dan zijn we in staat uit het niets een beweging in te zetten. Als we de chaos serieus nemen, dan wordt onze beweging ingezet als een reactie op een andere beweging.
Zien we onze verandering als een keten of als chaos? En als we deze als een keten zien, waar begint hij dan en wat is lege ruimte? En als het chaos is, hebben we dan überhaupt zelf wel iets in te brengen?
blog comments powered by Disqus

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en altijd anoniem.