Tijd

Dromen zijn geen bedrog, maar de start van een onderneming, zo schrijft bizidee (zie: www.bizidee.be en www.bizzmagazine.be). Wanneer ik dat lees dan komt altijd mijn gedachten terug aan die bank die ik zou willen openen: een tijdbank. Een plek waar je de tijd die je over hebt in bewaring kunt geven en waar je tijd kunt lenen wanneer je tijd te kort hebt.

Deze tijdbank is een hersenspinsel dat voortspruit uit mijn interesse in tijd als menselijke constructie die absolute waarheid geworden is. De tijd maakt het mogelijk dat we veranderingen in onszelf en in de wereld kunnen verklaren zonder dat de tegenstrijdigheid ons in conflict brengt. Of in een voorbeeld gevat: de tijd maakt het mogelijk om zonder probleem te kunnen zeggen dat ik vroeger, toen ik jonger was graag waterbouwkundig ingenieur had willen worden, maar dat ik nu (al even) toch de voorkeur geef aan filosofie en dat mijn interesse in waterbouw toch zeer geslonken is. Tijdens mijn studiekeuze heb ik nog even getwijfeld, maar daarna was het toch definitief van de baan.

Ook in de zakelijke context zorgt de tijd voor veranderd inzicht, of beter geformuleerd: binnen een zakelijk context veranderen onze ideeën over goed management en we schrijven deze verandering toe aan de tijd, maar het zijn simpel onze ideeën die veranderen. Zo geloven we het ene moment in outsourcen en het andere moment in onafhankelijkheid. Onze ideeën veranderen en de tijd zorgt ervoor dat we niet in conflict komen met onszelf over de verandering in het denken. Tijd is het excuus: "de tijd is nu anders en dus vraagt dat om een andere aanpak" of "vroeger dacht ik daar anders over, maar nu weet ik wel beter."

Het wonderlijke van deze constructie is dat velen geconfronteerd worden met te weinig tijd. Maar zelden hoor je iemand zeggen "ik heb te veel werk" en nog minder vaak: "ik heb een foute inschatting gemaakt van de tijd die ik nodig zou hebben om die specifieke klus te klaren".
Hier vervult de tijd de rol van zondebok.

Tijd is een afgeleide van verplaatsing en verplaatsing is een afgeleide van tijd. En ook dit kan ik anders formuleren: tijd is een afgeleide van verandering en verandering is een afgeleide van tijd. Het nu is onveranderlijk en nooit hetzelfde. Tijd is geen bezit, maar tijd hebben voelt wel als erg rijk. Vandaar die bank.
blog comments powered by Disqus

Nieuwjaarswens

Traditioneel sturen wij een nieuwjaarswens rond. Vaak met een bijzondere foto en voorzien van een unieke wens. Onderstaand de kaart van dit jaar (nu voor het eerst ook op internet).

Bij deze 88 bogen is er geen verschil tussen wat je voor je ziet en wat als je achterkom kijkt. Alleen de cijfers bieden enige houvast ten aanzien van de richting waarin je je beweegt.

Nieuwjaars wens

Wij wensen je een jaar toe waarin niet alleen de cijfers het verschil zullen maken.

blog comments powered by Disqus

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en altijd anoniem.