kennis over iemand

"Symbolen en gezichtspunten plaatsen mij dus buiten hem; zij leveren mij van hem slechts, wat hij gemeen heeft met anderen en wat hem niet eigenlijk toebehoort"

Henri Bergson (1923)

In de eerste pagina’s van zijn inleiding tot de metafysica vraagt Bergson zich af wat de relatie is tussen kennis en dat wat we willen kennen. Als je kennis zoekt over het bestaan op zich dan ga je een specifieke relatie aan met dat wat bestaat (en niet bestaat). Kun je door het verkrijgen van kennis doordringen in datgene wat je wilt kennen? Het citaat betreft zijn gedachten inzake het kennen van een persoon en deze kennis wijkt natuurlijk in de kern niet af van de kennis van/over een bestaand iets. Hij concludeert dat beelden (beschrijvingen, symbolen en gezichtspunten) altijd onvolmaakt zijn in vergelijking met het specifieke voorwerp en de persoon zelf. Deze zijn namelijk volmaakt in wat ze zijn.

Wat gebruiken we als uitgangspunt van ons handelen, de beelden of het zijn?

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en altijd anoniem.