spreken of zwijgen?

Laat het slachtoffer praten en geef de dader geen gelegenheid tot spreken.

Deze uitspraak van Kierkegaard heeft betrekking op de ethische werking van taal, denken en spreken. Wanneer je ergens veel over praat dan praat je het letterlijk van je af. Dit is goed voor een slachtoffer. Voor de dader is dit niet goed omdat het van-je-af-praten voorkomt dat er een gevoel van schuld of berouw optreedt. Kierkegaard gaat er van uit dat de afwezigheid van gesprekspartner aan wie je je verhaal kunt of wilt vertellen aanzet tot reflectie en ‘malen’. Een dader moet dus zwijgen, en geen gelegenheid krijgen om zijn verhaal te vertellen. Alleen op deze wijze zal hij genoodzaakt worden zijn handelen te overdenken en tot berouw te komen en zijn schuld te bekennen.

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en altijd anoniem.