Aristeia

Omdat de werkelijkheid te denken geeft

rondkijken in het donker

Deze tekst - Als je maar lang genoeg in het donker rond kijkt, dan kun je altijd wel iets zien - , die ik heb opgesteld naar aanleiding van gedachten van Heidegger, spreekt eigenlijk voor zich zelf. Maar toch geeft ze we te denken. Wanneer je lang in het donker staat, en je dus toch nog van alles kunt zien, dan ben je wellicht vergeten dat je in het donker staat, of heb je wellicht zelfs niet meer in de gaten dat je in het donker terecht gekomen bent.
Het is voor iedereen duidelijk dat we minder zien in het donker. Dit zou er toe kunnen leiden dat we beter ons best gaan doen om te kijken om alle aspecten van dat wat we willen zien te belichten. Als we echter niet in de gaten hebben dat we ons in het donker bevinden, dan verzuimen we wellicht om beter te kijken. En dan zien we wellicht zaken over het hoofd.
De duisternis (van jezelf of de ander) biedt ook echter veel mogelijkheden om zich te laten verlichten, het is dan echter wel belangrijk om het licht te zien/vinden. Het biedt hoop en houvast om te beseffen dat het verblijf in het duister er toe leidt dat uiteindelijk zaken zichtbaar worden, als we maar blijven kijken en zoeken.

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en altijd anoniem.