Verschil in leeftijd en sekse

“Differences of age and sex have no longer any distinctive social validity for the working class. All are instruments of labour, more or less expensive to use according to their age and sex.”

Karl Marx en Friedrich Engels


Op deze wereldvrouwendag wil ik de emancipatie, bevrijding en groeiende mondigheid van de vrouw ook even in een ander daglicht plaatsen. Hiervoor gebruik ik een citaat uit het communistisch manifest. Per definitie natuurlijk verwerpelijk, tenminste zo was dat in mijn studententijd.

Het verschil in sekse en leeftijd mag nu op de arbeidsmarkt niet meer tot een verschil in prijs (salariëring) leiden, want dat vinden we discriminatie, dit punt is wellicht niet zo interessant. Wat ik wel heel boeiend vind, is hoe het verschil tussen man-zijn en vrouw-zijn hoe langer hoe meer verdwijnt, hoe iedere mens steeds meer op een ander gaat lijken en hoe de tijd van ieder van ons volledig wordt ingenomen door werk. Alleen de mode weet nog een verschil te tonen. Waarbij jonge meisjes vooral ouder moeten lijken en mannen vooral op jongens. De waarde vrouw-zijn en daarmee ook de waarde man-zijn die ooit duidelijk van elkaar verschilden (met hier en daar wat vervelende bijwerkingen) zijn compleet vervangen door de waarde mens-zijn. En met Marx en Engels wil ik dan bevragen waartoe? Louter en alleen om te werken? Om gevangen te worden in het proces van productie en consumptie? De financiële ruimte geeft dan misschien een stukje vrijheid en zelfstandigheid, maar ze vangt tegelijkertijd iedere mens in het web van de markt en de marktwerking, waarin de mens iedere vrijheid en zelfstandigheid verliest.

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en altijd anoniem.