Onnozel oordelen

"het is … heel onnozel iets te veroordelen dat je noch uit eigen ervaring kent, noch bij monde van een ander"

Michel de Montaigne (1580)

Michel de Montaigne schrijft dit in een van zijn essays in relatie tot de dood. Iedere uitspraak die wij doen over de dood is onnozel omdat we de dood noch uit ervaring noch bij monde van een ander kennen. We kunnen wellicht wel het proces dat eraan vooraf gaat kennen, omdat we dit kunnen bekijken en kunnen luisteren naar wat een stervende ons te vertellen heeft.
Maar geldt dit citaat niet altijd? Een oordeel veronderstelt kennis, de ervaring gaat over zelf opgedane kennis, het verhaal van de ander gaat over de ervaring die hij zelf heeft opgedaan en als kennis overdraagt. Het lijkt er dus op dat De Montaigne de ervaring als belangrijkste bron van kennis ziet en niet het denken.

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en altijd anoniem.