De aanvang die alles kan redden.

Het citaat van Aristoteles “Want de aanvang is ook een god; zolang hij onder de mensen verblijft, redt hij alles” komt uit ‘De wetten’ en gaat over het begin. Over het vermogen van de mens altijd iets nieuws te kunnen beginnen. Een vermogen dat samenvalt met een handeling nl. het doen van iets, het zetten van de eerste stap. Er zit veel vertrouwen in het menselijk vermogen in dit citaat, tegelijkertijd zou je met een blik op onze geschiedenis kunnen zeggen dat dat niet onterecht is, we zijn tot heel veel in staat en dat is allemaal begonnen met het aanvangen van iets, van dat wat we voor ogen hadden.

Overigens zegt dit nog niets over het goede of kwade van dat wat we aanvangen.

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en altijd anoniem.