Aristeia Omdat de werkelijkheid te denken geeft

Activiteiten

In de bibliotheek van ons woonhuis (Hooipolder 18 in 's-Hertogenbosch) vinden filosofische activiteiten plaats. De ruimte biedt plaats aan zo'n 12 mensen.

Maandelijks, iedere vierde dinsdagochtend van de maand: kruip in de huid van …
Iedere maand staat er een andere filosoof centraal. Na een korte en bondige inleiding over de idee van de filosoof wordt een actueel thema ter hand genomen waarbij we de vraag stellen 'hoe zou deze filosoof deze problematiek aanpakken?'.

Levenslessen uit de filosofie

Aan de hand van een korte klassieke tekst van een filosoof kijken we samen hoe we dit persoonlijk zouden duiden en begrijpen. Dit zijn tien bijeenkomsten.

Hedendaagse filosofische literatuur

Tien bijeenkomsten over één recent filosofisch boek. Iedereen leest individueel het boek en samen bespreken we de opgegeven vragen bij het hoofdstuk. Deze vragen bereidt iedereen voor zodat we deze gezamenlijk kunnen bespreken. In het tweede deel van de bijeenkomst staat een artikel centraal waarbij in kleine groepjes dit artikel in relatie tot het boek besproken wordt.

Ubuntu van Ramose

vanaf woensdag 9 januari, wekelijks van 10.00 tot 12.15 uur, totaal 10 keer.
In dit boek beschrijft Ramose het verschil tussen het westerse denken en Ubuntu. Hij belicht deze Afrikaanse levensfilosofie in ieder hoofdstuk vanuit een ander perspectief, zoals recht, ecologie of politiek. Een minpunt van het boek is dat het westerse denken wat eenzijdig en soms zelfs bijzonder negatief wordt beschreven. Desalniettemin is het een bijzonder interessant boek en door de hoofdstukken samen te bespreken wordt het denken en de levenshouding zoals dat in Ubuntu centraal staat duidelijker en begrijpelijker.
Iedere week staat een hoofdstuk centraal. Bij elk hoofdstuk zijn een aantal vragen geformuleerd die helpen bij het lezen van het hoofdstuk. In iedere les wordt ook een artikel besproken dat raakt aan de thematiek van het hoofdstuk.
Kosten voor de hele serie: € 75,= (exclusief het boek: Ubuntu van Ramose)
data: 9 januari, 16 januari, 23 januari, 30 januari, 7 februari, 13 februari, 20 februari, 27 februari, 13 maart, 20 maart en 27 maart (reserve).
Minimaal aantal deelnemers: 6
Aanmelden via ons contactformulier
Als je dit graag wilt, maar niet op woensdagochtend kunt, laat dat dan ook even weten, dan kijk ik of we het op een woensdag- of donderdagavond (ook nog) kunnen inplannen.

Cursus filosofie bij Hevo

Ieder jaar verzorgt Jacomijn Hendrickx een cursus filosofie voor de Hevo in Rosmalen. Deze inleiding is ook voor niet-leden toegankelijk.

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en altijd anoniem.