Aristeia Omdat de werkelijkheid te denken geeft

Filosofie dient alleen zichzelf, en daarmee dient ze alles waarin ze zich verdiept en eenieder die zich hiermee bezig houdt. Haar meerwaarde is dan ook niet eenvoudig, zo niet onmogelijk om te kwantificeren. Concreet betekent dit voor ons dat we geen vaste prijs voor de programma's hanteren. De prijs, wat een kwantificering is van de meerwaarde, is dan ook puur individueel en situationeel.

We hebben hier nog de volgende gedachten bij:
  • Filosofie en filosoferen zijn zo fundamenteel dat de prijs nooit een obstakel mag zijn.
  • De relatie tussen opdrachtgever / deelnemer en Aristeia moet vorm krijgen op basis van onafhankelijkheid. Vrij denken moet vrij denken zijn en blijven.
  • De zakelijke en persoonlijke rijkdom die het ons geeft, en die we hebben mogen ervaren bij de ander, zijn onbetaalbaar.
  • De samenwerking is doorgaans zo positief en verrijkend dat wij daar geen prijskaartje aan kunnen hangen.
  • De prijs moet gerelateerd zijn aan dat wat de deelnemer / de opdrachtgever het waard vindt. Wij vinden onszelf onvoldoende bekwaam om deze meerwaarde voor een ander te kwantificeren.
U bepaalt zelf de meerwaarde van onze samenwerking. Uiteraard zullen we een richtprijs geven, deze is gebaseerd op de prijs van andere programma's in de markt. Ook willen wij inzage geven in de directe kosten die we maken om het programma operationeel vorm te geven. Uiteraard bieden we u de gelegenheid om ervaring op te doen, om de meerwaarde te ervaren. Daarna is het aan u om zelf invulling te geven aan de voor u passende prijs.

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en altijd anoniem.